divendres, 6 de maig de 2011

Proposta grupal activitat 9: Treballem la memòria


En l'activitat 9 (Activitat sobre la capacitat de memòria) tot i que totes les activitats proposades estaven bé, hem decidit realitzar la proposta de la Bea, per la facilitat de preparació i perquè cridarà més l'atenció al nen. Tanmateix, es poden treballar bastants conceptes en aquesta activitat.

diumenge, 17 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9: TREBALLEM LA MEMÒRIA (individual)


 • Nom de l'activitat: QUÈ HAS VIST?
 • Edat: 2 anys
 • Durada: 10 - 15 minuts
 • Espai: A casa
 • Material: un cub, un triangle i una rodona
 • Objectius:
  - Desenvolupar la capacitat de memòria
  - Reconèixer les diferents formes
  - Distingir els colors
 • Continguts
  - Les figures geomètriques
  - Els colors
 • Desenvolupament de l'activitat:
  Primerament ensenyarem el quadrat al nen i li direm la figura que és. Seguidament la taparem i li preguntarem quina figura era. Si respon correctament continuarem en l'altra figura, si no ho diu correctament, li direm el que era perquè se'n vagi recordant i al acabar l'activitat li ho tornarem a ensenyar i preguntar.
  Després li ensenyarem el triangle de color vermell, on en aquest cas li direm la figura i el color. Tornarem a tapar la imatge i li preguntarem el color que tenia el triangle. I si no respon correctament, farem com el quadrat i li preguntarem al final.
  I després, amb la rodona, on li preguntarem el color i el que és.
  Finalment, li preguntarem del que se'n recorde, i que ens ho expliqui i després mostrant les imatges que ho torni a dir.

RAONAMENT DE L'ACTIVITAT:

  Jo ho he trobat important i una bona activitat pel nen, ja que ho realitzaríem en forma de joc pel nen, on al mateix temps seria per observar la seva memòria, i donar altres coneixements al nen.
  Al principi, m'ha semblat complicat de trobar una activitat així entretinguda pel nen i que no es canses i al mateix temps que sigui per treballar la memòria.
  Penso que aquesta activitat la pot realitzar perfectament, i fins i tot podria ser amb altres objectes si no que li cridessin més l'atenció.
  I l'he trobat adequada per la edat que té, i per veure la memòria i al mateix temps ja el seu coneixement.

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 8

En quant a les fites del desenvolupament cognitiu em sembla bé la presentació i com està classificat, ja que s'entén i queda ben classificat.
I el que he posat a cada fita ho considero important i ven argumentat tal com m'han comentat els membres del grup.
L'únic que canviaria, és afegir la proposta de la Mihaela, que també les trobo importants:

 • De 4 a 8 mesos
  L'infant comença les primeres imitacions.
 • De 8 a 12 mesos
  L'infant ja comença a tindre les primeres conductes d'anticipació, és una part importat ja que el nen abans realitza les coses perquè si, i ha partir d'aquí el nen ja s'anticipa.
En conclusió així penso que ja està bé, ja que hi han els subestadis important pel meu punt de vista, i destacat en cada edat.

diumenge, 10 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: FITES DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU (individual)

SENSORIOMOTOR

Les fites que per mi són prioritàries, són:

 • De 0 a 1 mes
  - L'exercici dels reflexos perquè és en un moment que tots els infants es troben, en el moment que neixen. El nadó disposa de reflexos, postures i sensacions.
 • D'1 a 4 mesos
  - Les primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circula primària, és important pel nadó, en aquest cas ja manté la mirada en el lloc per on desapareix
 • Als 4 mesos
  - Coordinació ull – mà, ja gradua els cops que dóna amb la mà als cascavells que pengen de la capota.
 • De 4 a 8 mesos
  - Coordinació visió – prensió, són les primeres conductes casi intencionades amb els objectes. Estan orientats cap al món extern i en l'exploració d'ells mateixos.
 • Als 6 mesos
  - Accion Anticipatòries, és un abans pels infants, ja que té el reconeixement motriu.
 • De 8 a 12 mesos
  - Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions, en aquest cas ja ha aconseguit un cert nivell de conservació i de permanència d'objecte. Té més interès pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.
 • De 12 a 18 mesos
  - Descobriment de nous mitjans per experimentació activa, utilitza instruments pel seu benefici si veu que no hi arriba.
  - Hi ha unes conductes noves amb les quals l'infant mostra aquest major domini de l'espai i de la causalitat, que són les accions de suport i l'ús d'instruments per atreure objectes que estan fora de l'abast del nen.
 • De 18 a 24 mesos
  - Apareix el joc simbòlic, en aquest cas els infants necessiten un nivell de representació, saben imitar i diferenciar quines són les seves joguines.
  - En relació amb la causalitat i amb l'espai, ja comprèn reacions causa – efecte senzilles i així és capaç de representar-se mentalment els seus recorreguts o desplaçaments tenint com a referència objectes.  


  PREOPERACIONAL

  Les fites que per mi són prioritàries, són:

 • De 2 a 4 anys (pensament simbòlic i preconceptual):
  - Els preconceptes o conceptes primitius, on es important ja que són les nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb el valor representatiu que adquireix.
  - El pensament transductiu, el raonament del nen només té en compte una part del fet o la situació i acaba fent inferències de particular a particular.
 • De 4 a 7 anys (pensament intuïtiu):
  - Augmenta la coordinació de les relacions representatives, i així es va produint en els nen una certa descentració.
  - Capta algunes variants dels objectes però la quantitat llavors no la capta, és a dir, les intuïcions encara que lligades a les configuracions perceptives es van acostant a les operacions concretes.
  - El raonament el relacionen al realisme, animisme i artificialisme.

dilluns, 4 d’abril de 2011

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 6

En quant a l'activitat proposada per realitzar a classe, m'ha semblat més adequada la que va proposar la Laura Lara, ja que la que vaig proposa l'objectiu era per treballar els diferents espais i en diferents moment, però amb l'activitat de la Laura Lara dóna a aprendre més coneixements.

I en quant a l'activitat proposada per realitzar a casa em semblava bé la idea que havia proposat, ja que així podria treballar diferents aspectes. Amb l'objectiu de fer treballar i fer aprendre l'espai, el temps, també els moviments en el parc i el coneixement per dibuixar el que li ha agradat. Però en grup ens ha agradat més fer l'activitat de la Beatriz.

divendres, 1 d’abril de 2011

ACTIVITAT 7: FOTOS (individual)

L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL

FOTO 1:
En la fotografia es pot observa una nena amb un vestit vermell i que va sense sabates, al seu voltant hi ha una botella groga una mica més baixa que ella. La nena està dreta posant aigua a un bol a partir del tub que perd aigua. També es pot veure com es una zona apagada, amb poca higiene, on la nena no es veu molt contenta.

Es pot observar que la nena s'aguanta dreta bé, fins i tot flexionant-se una mica per agafar l'aigua.

 • El to muscular: La nena està tensa de les extremitats agafant l'aigua; té hipertonia.
 • La prensió: La nena agafa el bol amb pinça correctament, és a dir, te la prensió fina.
 • L'equilibri: La nena té un equilibri dinàmic, és a dir, dos processos reversibles ocorren al mateix temps, en aquest cas la nena està omplin el bol i la nena s'aguanta sola de peu. I també equilibri estàtic,ja que es pot observa que s'aguanta bé i en moviments.
 • La lateralitat: No la té definida encara del tot, ja que fins als 3 anys, aproximadament, no la comencen a diferenciar, i penso que encara no té tres anys.
Per aquesta raó crec que aquest infant té entre 2 anys i mig, 3.


FOTO 2:


En la fotografia es pot observar un nen a fora de casa, a un terra de pedra, que podria ser al jardí de casa seva, aguantant-se amb les cames flexionades i sense recolzar-se amb les mans al terra. El nen està fent un castell amb blocs de construcció de diferents colors. Aguantant els blocs amb la mà esquerra i amb la mà dreta col·locant els altres blocs.

Pel que es pot observa el nen sembla que s'ho està passant bé i és veu aficionat i amb ganes de construir el castell.
 • El to muscular: es pot observar com s'aguanta perfectament amb les cames flexionades i sense recolzar-se al terra, on les mans les té fent al castell, és a dir, es pot observar la flexibilitat de les cames i la tensió muscular.
 • La prensió: s'observa com agafa les peces amb el dit polze i el dit index, és a dir, agafa les peses i les col·loca a la torre amb pinça.
 • L'equilibri: pel que s'observa a la fotografia el nen ja té l'equilibri estàtic i dinàmic assolit. Ja que s'observa que s'aguanta perfectament, muntant el castell i amb les cames flexionades.
 • La lateralitat: el nen agafa les peces amb la mà dreta i aguanta el castell amb la mà esquerra, però amb la edat que té encara no té definida la lateralitat, ja que com he dit anteriorment fins als 3 anys no la comencen a diferenciar.
Per aquesta raó crec que aquest infant té entre 1 any i mig – 2 anys.


FOTO 3: En la fotografia es pot observar un nen assentat al terra de casa, amb el pijama de color groc, on s'aguanta sense recolzar-se al terra amb les mans.
Està mirant el conte, on amb la mà dreta assenyala el conte, on crec que deu ser la que fa servir per canviar de pàgina i l'altra la té lliure sense tocar res.
 • El to muscular: té el tronc recte, es pot observar que s'aguanta perfectament sense cap recolzament a l'esquena ni amb les mans.
 • La prensió es pot veure com el nen aguanta el llibre, senyala els dibuixos, i ell mateix passa les pàgines, però crec que la passa amb tota la mà i no amb pinça. El nen es troba en la 3a etapa, on ja es capaç d'agafar els objectes desitjats.
 • L'equilibri: s'aguanta bé amb l'esquena recta, on també ja gateja i aviat es començara a aixecar recolzant-se en algun lloc.
 • La lateralitat: Encara no té el coneixement per la lateralitat, fa servir tant una mà com l'altra. Ja que, apart, com he anomenat anteriorment fins als 3 anys no té el coneixement de la lateralitat.

Per aquesta raó crec que aquest infant té entre 9-10 mesos.

dilluns, 14 de març de 2011

Activitats 6: Espai-temps (vídeo- individual)

 1. ACTIVITAT PER A REALITZAR EN UNA GUARDERIA
  L'activitat que jo proposo per treballar en una guarderia consisteix en realitzar com un circuit entre l'aula i el pati, i així que els infants tinguin que seguir-lo passant per diferents llocs i així treballar la motricitat, els diferents racons de l'aula, diferents jocs, que tinguin percepció en els diferents sentits i així treballar-los.

 2. ACTIVITAT PER A REALITZAR A CASA
  A casa, l'activitat que jo proposo serie fer una sortida amb el nen, com per exemple al parc, i així observa el que l'envolta, fer diferents activitats, jugar, relacionar-se amb altres companys; i després que realitzes un dibuix de el que havia fet que li agrades durant el dia.

Activitat 6: Construcció de l'espai i el tmeps (individual)

L'ESPAI

L'espai fa referència a l'estructuració del món extern i està relacionada amb l'esquema corporal. El nen/nena va construint la noció d'espai de manera progressiva, i així, l'infant comenci a percebre l'espai ha de captar les diferències del seu jo corporal del món que l'envolta.

Hi ha dos tipus d'espais:
 • Espai real: és general i compartit per tothom. És el propi del desenvolupament humà.
 • Espai imaginari: Sami-Ali valora l'aspecte imaginari en la construcció de l'espai, mediatitzat pel cos. Els dibuixos de l'infant, els jocs simbòlics són representacions de l'espai imaginari i interior, inconscient que l'infant no pot expressar de cap altra manera que a traves de l'espai exterior.
L'evolució de l'orientació i estructuració de l'espai

 • ETAPA PERCEPTIVA
  En principi l'infant s'orienta en l'espai mitjançant les relacions topològiques.
  - De 0 a 4 mesos: La qualitat i quantitat d'informació que arriba al bebè depèn de la mare. I el nadó respon amb els somriures, mirades, crits o plors.
  - De 4 mesos a 3 anys (evolució postura-motricitat)
       - De 4 a 9 mesos: prensió de les coses vistes amb el desenvolupament de la coordinació
         oculo-manual.
       - Cap als 9 mesos: llavors comença la constitució de la permanència de l'objecte, l'infant
        busca l'objecte que li acaba de desaparèixer davant seu.
       - Entre els 9 i 12 mesos: el seu interès es centra en la trajectòria que segueixen els
        objectes que llença quan juga.

 • ETAPA REPRESENTATIVA
  - De 3 a 7 anys: Encara dominen les relacions topològiques. Aquestes li possibiliten la comparació de les característiques dels diferents espais: forma, mida, identitat, funció, etc.
  A partir dels 5 anys, apareixen les relacions projectives, el nen descobreix les dos dimensions de l'espai i el concepte de superfície, deixarà de percebre l'espai en funció de la seva pròpia posició i podrà considerar les relacions dels objectes entre ells establint relacions projectives.
  - Desprès dels 7 anys: L'infant accedeix a l'espai racional mitjançant les relacions mètriques.
L'espai evoluciona en l'infant en tres períodes:
 • L'espai corporal (espai propi): Està format per tots els punts que pertanyen a la tipologia del propi cos(esquema corporal)
 • L'espai ambiental (espai immediat): Està format per tots aquells objectes que estan a disposició de l'infant.
 • L'espai representatiu o simbòlic ( espai extern/llunya): Format per objectes que incideixen en el camp visual de l'infant i situats més enllà de l'espai immediat.


EL TEMPS
El temps és la durada i successió de les coses, considerada com a transcorrent d'una manera contínua i uniforme i que es mesura per fenòmens successius esdevinguts a intervals regulars, com el cicle solar, el cicle lunar, el curs de les estacions, etc.
El temps és duració, ordre i successió de les coses, fets... I per l'estructuració temporal és necessària l'organització d'aquests tres aspectes.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL TEMPS:
 1. L'ordre i la successió
  Les nocions de present, passat, futur, ara, abans, després, avui, ahir, demà.

 2. La durada
  La durada és el temps que passa entre el principi i el final d'una acció, d'una activitat, d'un esdeveniment.

 3. L'interval
  L'interval és la durada limitada entre dos activitats, entre dos punts definits. Aquesta noció comporta una idea de repòs, de pausa, d'espera. En aquest factor l'infant no és conscient de la seva presència.

 4. La rapidesa o velocitat
  És el temps que dura el recorregut d'un espai, per realitzar una acció. “La construcció del temps comença quan les diferents velocitats són comparades entre elles, i aquesta construcció conclou amb la coordinació de les velocitats”

 5. La periodicitat
  Apareix amb tots els esdeveniments, siguin còsmics o culturals. És el cas del dia, la nit, l'estació de l'any, de les setmanes, dels mesos, les festes...

 6. La irreversibilitat
  No es pot tornar enrere.
 7. El ritme
  Hi ha ritmes exteriors i ritmes interiors. És el concepte relacionat bàsicament amb la percepció i l'organització del temps.
  Amb l'educació del ritme es treballa tot. 


    EVOLUCIÓ DE L'ESTRUCTURACIÓ DEL TEMPS

  - El temps biològic: Són els ritmes del cos. Els ritmes varien segons l'hora del dia, actuant aicí d'una manera diferent.
  - El temps subjectiu o psicològic: El temps no passa igual per a tothom i depèn de la persona dedicarà més o menys temps en una cosa.
  - El temps objectiu: És el que imposen els seus límits amb una hora determinada. Es divideixen en: minuts, mesos, hores, anys, fenòmens històrics... 


   

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 5: FOTOS: L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL.

He decidit no modificar res ja que opino que les edats que he posat en cada nen de la fotografià és la que es pot observa i que tenen per el desenvolupament que es pot veure de cada un.
Sobretot la imatge 1 i 3 les deixo com he posat. La imatge 2 podria ser que tingues algun mes més, però sol seria un o dos mes més que li posaria, és a dir, que és la que he posat casi, i per això ho deixo així.

diumenge, 6 de març de 2011

ACTIVITAT 5: FOTOS: l'observació tónico - postural (Individual)

FOTO 1:

En la fotografia es pot observa el nen amb una rialla assentat al terra davant l'ordenador. On sembla que s'ho està passant bé i com si sabés el que fa amb l'ordenador. Mostra com curiositat per l'ordenador, ja que és una cosa nova per ell.

L'infant està en posició asseguda i es pot observa com s'aguanta sense recolzar-se en cap lloc, i es manté amb l'esquena recta i el cap dret, encara que sembla que es recolzi una mica amb la mà esquerra. I amb l'altra mà, la dreta, és la que fa treballar, on toca les tecles de l'ordenador. També es veu com té les cames una mica flexionades i, la mobilitat que té. I la flexió que mostra, al estar inclinat cap endavant.

En quant a l'equilibri, l'infant ens mostra l'equilibre ja adquirit, i l'estabilitat en les postures i situacions de moviment. I mostra l'equilibri que té perquè si no tingués equilibri, l'infant no podria alliberar els braços i les mans com s'observa en la imatge. Per aquesta raó l'infant mostra l'equilibri ja que té una coordinació dinàmica general.
Amb el que s'observa podem dir que té un equilibri estàtic (estabilitat de postura) ja que es manté assegut tot sol.

En la imatge el nen utilitza la mà dreta per tocar el teclat de l'ordenador, però per l'edat té utilitza les dies mans combinada i complementàriament.

En conclusió, pel que he comentat i es pot observa en la fotografia l'infant té entre 10-11 mesos.
FOTO 2:

La nena està acotxada mirant la herba del terra, com si l'agafes. L'observa atentament i no se li veu un somriure, però se la veu com si s'ho estes passant bé, contenta. Sembla que mostri curiositat, tocant i observant l'herba

Com es pot veure, la nena s'aguanta perfectament, ven recta, acotxada i sense recolzar-se amb les mans al terra.

En quant a la seva postura, està acotxada, té una gran flexibilitat a les cames i s'aguanta bé sense recolzar-se al terra. També s'observa com es pot flexionar cap endavant.
I al estar així significa que es pot posar dreta, és a dir, la columna vertebral ha adquirit les seves curvatures naturals.

També es pot veure com té equilibri, ja que s'aguanta i treballa el moviment del cos i al mateix temps observa el que l'envolta. I es troba en un equilibri estàtic (estabilitat de postura) ja que es manté acotxada tota sola i, si es posa de peu suposadament s'aguantara sense recolzament.

I en quant a la lateralitat, és pot observa com treballa amb la mà esquerra tocant l'herba, però amb la edat que té encara utilitza les dos mans.

En conclusió, amb tot el que he anomenat i es pot observar l'infant té entre 11-12 mesos.FOTO 3:

El nen que s'observa en la fotografia està assentat a una cadira o en un tamboret, ja que no s'observa el respatller. El nen està fen un dibuix o pintant amb el color blau.

Es veu com el nen està atent fen el dibuix, ja que li agrada i ho fa tranquil. També es pot observar com controla els seus moviments.

En quant a la postura, està en posició assegut, on es manté amb una posició adequada per treballar, l'esquena recta, el cap dret, també te les flexions necessàries per si cal, si li caigues el color al terra, es sabria flexionar perfectament per agafar-lo per exemple.

El nen ja té un gran equilibri, ja que l'ha treballat, està en l'equilibri dinàmic, en la imatge no s'observa però amb la edat que té ja camina, puja i baixa escales, sap salta amb el peu coix.

En la edat que té aquest nen, ja diria que és dreta, ja que està pintant o dibuixant amb la dreta i en aquesta edat ja treballen amb la mà que dominen més bé.

En conclusió, aquest nen té entre 5 anys i mig - 6 anys.


diumenge, 9 de gener de 2011

ACTIVITAT 4. ANÀLISI DE FOTOS: L'OBSERVACIÓ DEL MOVIMENT. Individual

NEN TUMBAT AL LLIT


El nen es troba estirat al llit a sobre una tovallola, es veu un nen tranquil i quiet. En aquest moment està observant fixament en un punt determinat, que jo diria que observa a la càmera de fotos ja que ho deu troba estrany i no sap el que és.

S’està agafant els peus amb les dos mans, flexionant les cames.
L'infant a partir de quan neix ja comença a fer moviments, i cada cop es va movent més fins que pot flexionar per complert les cames i aguantar-se un rato com s'observa a la fotografia.

En quant a les mans, a la imatge és pot veure com sosté cada peu en cada mà uns segons ( i això passa, aproximadament, entre els 5-6-7 mesos). És a dir que jo diria que té 5-6 mesos. I per això aviat l'infant desplaçara els dits dels peus a la boca (que passa de 6 a 7 mesos).


NEN GATEJANT


El nen s'està desplaçant sol gatejant pel terra de casa. Com es pot observa en la fotografia és un gateig sincronitzat gràcies al control dels moviments de braços i cames.

El nen pot començar a gatejar als 8-9 mesos, ja que es pot recolzar sobre les mans amb els braços i sobre els genolls, però llavors no aixeca les cames i no es mou tant ràpid. I en la imatge és veu com el nen es mou lleugerament i aixecant la cama, gatejant sobre les cames i les plantes dels peus (de 10 a 11 mesos) i per tant jo al nen diria que té uns 10-11 mesos.
 

LA NENA MENJANTLa nena de la fotografia anterior està assentada a taula amb un plat de menja, en el que es pot observa una pizza. Ella està recolzant-se amb una ma, tapant-se un ull, i l'altra agafant la pizza, però sense menjar. Podria ser que no en vulgues més, que estigues cansada o també pel que s'observa en la seva expressió, com si s'estès tapant una mica per vergonya.

A les 48 setmanes (11-12 mesos) els infants ja saben mastegar bé els aliments i també empassar-se'ls.
També s'observa la nena ven assentada a la cadira, on als 17-18 mesos l'infant s'asseu tot sol a la cadira.
I entre els 24-36 mesos amb les mans fan moltes coses ja, fa treballar les mans.

I en relació, ella, ja sap menjar bé, es veu ven assentada i menjant amb les mans, i tal com es veu a la foto, jo li posaria entre 2-3 anys.


ELS NENS MENJANTEn aquesta fotografia apareixen dos nens assentats al terra, on es pot observar com un menja (el que està a l'esquerra) i l'altre l'observa (el de la dreta), però ell també ja ha menjat, perquè té el voltant de la boca amb una mica de menja.

Els dos es mantenen assentats a terra sense problema, sense suport als braços (que això passa entre 17-18-19 mesos); pel que observo, penso que també son capaços d'aixecar-se tots sols de terra, caminar, i que també corren.
També s'observa que saben menjar sols, és a dir, que ja saben mastegar bé els aliments i també empassar-se'ls (a partir de 11-12 mesos això).

I per tant, jo diria que tenen uns 18-19 mesos.

dimarts, 4 de gener de 2011

Actividad 3: FITES DEL DESENVOLUPAMENT MOTOR (Grupal)

EL PRIMER AÑO

4-6 semanas: Al nacer, la cabeza del recién nacido es muy grande relación a su cuerpo y, unido a que los músculos del cuello no son suficientemente fuertes para aguantar su cabeza, es necesario  sujetársela cuando cogemos al bebé en brazos.

      Al mismo tiempo, va fortaleciendo las rodillas y las caderas y no las tiene tan flexionadas.

Entre los 3-4-5 meses: La musculatura de su cuello se va fortaleciendo poco a poco y una prueba de ello es que, manteniendo al bebé en posición erecta, sostiene la cabeza durante más de 10 segundos. Además, empieza a aguantarse sentado durante  un periodo corto de tiempo si no tiene ningún tipo de soporte lumbar.


A los 6-7 meses: Acostado boca a bajo, el bebé es capaz de levantar la cabeza y el pecho apoyándose con las manos y manteniendo los brazos extendidos. 
Por otro lado, empieza a girarse sólo pasando de la posición prona a la supina y a la inversa. También, si alguien lo sostiene por los brazos, se mantiene derecho con los pies en el suelo y las piernas en posición vertical. Hay que destacar que ya mantiene el tronco recto y que no necesita sujeción para mantenerse sentado.

Durante los 8-9-10 meses:  El bebé empieza a sentarse sólo partiendo de la posición prona o supina e incluso se desplaza por el suelo reptando, arrastrando el culo o gateando. Además, sus piernas ya aguantan el peso del cuerpo lo que ayudará a que se mantenga un rato de pie con ayuda. En cuanto a las extremidades superiores, y en concreto a sus manos, el bebé sabe hacer la pinza y sacar objetos que están dentro de una cesta o una caja y éstos los golpea entre sí.

A partir de los 11 mese: Se mueve con mayor soltura cuando está sentado y se desplaza por todos lados con más agilidad pues el gateo es más sincronizado gracias al control que tiene de brazos y piernas.
También hay que destacar que, cuando está de pie, se mantiene en esta posición sin ayuda durante más tiempo y si se le ofrece la mano, el bebé anda.
EL SEGUNDO AÑO

15-16-17 meses: El niño se desarrolla en su crecimiento y así ahora ya es capaz de levantarse solo y sin agarrarse a ningún sitio ya que tiene suficiente fuerza para levantarse.


Entre los 17-18-19 meses: El bebé coge granos de cereales haciendo la pinza, construye torres de 4 cubos, hacer garabato circulares, gira hojas de papel, es decir, hace diferentes técnicas plásticas con diferentes materiales. En esta etapa la estimulación motriz no sucede a través de actividades específicas, sino por la práctica de técnicas plásticas. En este caso será muy importante la estimulación de la motricidad fina. 
A los 18-19-20 meses: El bebé puede sentarse sólo, aunque con alguna dificultad, en una silla que le llegue a la altura de sus rodillas y sin necesidad de que la silla tenga brazos.
También empieza a subir y bajar escaleras poniendo los dos pies en cada peldaño cogido de la mano de alguien y a esta edad, además, ya sabe andar de lado y hacia detrás aunque cae a menudo cuando corre al no controlar la  parada ni el giro.

Durante los 20-21-22 meses: El niño por satisfacer sus necesidades de movimiento y al mismo tiempo trabajar la musculatura camina sentado encima de un triciclo sin pedales y, al mismo tiempo favorece el desarrollo de caminar de puntillas y su agilidad de saltar.
Ahora ya recoge objetos del suelo sin dificultad y sube escaleras sin cogerse.


A partir de los 22-23-24 meses: El niño empieza a sentir el ritmo y disfruta moviéndose como si bailara. Sabe correr pero no frenar, ni pararse en las esquinas. Este paso es un gran desarrollo ya que el niño tiene los pasos básicos de su cuerpo asimilados y ya puede coordinar la voluntad con su cuerpo, aunque este en un proceso de aprendizaje.EL TERCER AÑO

Primer semestre (24-30 meses): El niño de esta edad sabe amasar la plastilina con las manos sin embargo, aún no es capaz de construir nada. Por otro lado, empieza a manejar las tijeras para cortar papel, aunque sin dirección ni control de los límites y tampoco siguiendo ninguna silueta.En cuanto al movimiento corporal, el niño es capaz de saltar con los dos pies al aire, de caminar de puntitas, de llevar un objeto sin vacilación y de coger a un hermano pequeño a la falda.


 
 
Segundo trimestre (30-36 meses): Construye un puente imitando un modelo. Realiza la acción de desenvolver un objeto la cual lo consigue fácilmente y sin extirpar el papel.