dilluns, 14 de març de 2011

Activitats 6: Espai-temps (vídeo- individual)

 1. ACTIVITAT PER A REALITZAR EN UNA GUARDERIA
  L'activitat que jo proposo per treballar en una guarderia consisteix en realitzar com un circuit entre l'aula i el pati, i així que els infants tinguin que seguir-lo passant per diferents llocs i així treballar la motricitat, els diferents racons de l'aula, diferents jocs, que tinguin percepció en els diferents sentits i així treballar-los.

 2. ACTIVITAT PER A REALITZAR A CASA
  A casa, l'activitat que jo proposo serie fer una sortida amb el nen, com per exemple al parc, i així observa el que l'envolta, fer diferents activitats, jugar, relacionar-se amb altres companys; i després que realitzes un dibuix de el que havia fet que li agrades durant el dia.

Activitat 6: Construcció de l'espai i el tmeps (individual)

L'ESPAI

L'espai fa referència a l'estructuració del món extern i està relacionada amb l'esquema corporal. El nen/nena va construint la noció d'espai de manera progressiva, i així, l'infant comenci a percebre l'espai ha de captar les diferències del seu jo corporal del món que l'envolta.

Hi ha dos tipus d'espais:
 • Espai real: és general i compartit per tothom. És el propi del desenvolupament humà.
 • Espai imaginari: Sami-Ali valora l'aspecte imaginari en la construcció de l'espai, mediatitzat pel cos. Els dibuixos de l'infant, els jocs simbòlics són representacions de l'espai imaginari i interior, inconscient que l'infant no pot expressar de cap altra manera que a traves de l'espai exterior.
L'evolució de l'orientació i estructuració de l'espai

 • ETAPA PERCEPTIVA
  En principi l'infant s'orienta en l'espai mitjançant les relacions topològiques.
  - De 0 a 4 mesos: La qualitat i quantitat d'informació que arriba al bebè depèn de la mare. I el nadó respon amb els somriures, mirades, crits o plors.
  - De 4 mesos a 3 anys (evolució postura-motricitat)
       - De 4 a 9 mesos: prensió de les coses vistes amb el desenvolupament de la coordinació
         oculo-manual.
       - Cap als 9 mesos: llavors comença la constitució de la permanència de l'objecte, l'infant
        busca l'objecte que li acaba de desaparèixer davant seu.
       - Entre els 9 i 12 mesos: el seu interès es centra en la trajectòria que segueixen els
        objectes que llença quan juga.

 • ETAPA REPRESENTATIVA
  - De 3 a 7 anys: Encara dominen les relacions topològiques. Aquestes li possibiliten la comparació de les característiques dels diferents espais: forma, mida, identitat, funció, etc.
  A partir dels 5 anys, apareixen les relacions projectives, el nen descobreix les dos dimensions de l'espai i el concepte de superfície, deixarà de percebre l'espai en funció de la seva pròpia posició i podrà considerar les relacions dels objectes entre ells establint relacions projectives.
  - Desprès dels 7 anys: L'infant accedeix a l'espai racional mitjançant les relacions mètriques.
L'espai evoluciona en l'infant en tres períodes:
 • L'espai corporal (espai propi): Està format per tots els punts que pertanyen a la tipologia del propi cos(esquema corporal)
 • L'espai ambiental (espai immediat): Està format per tots aquells objectes que estan a disposició de l'infant.
 • L'espai representatiu o simbòlic ( espai extern/llunya): Format per objectes que incideixen en el camp visual de l'infant i situats més enllà de l'espai immediat.


EL TEMPS
El temps és la durada i successió de les coses, considerada com a transcorrent d'una manera contínua i uniforme i que es mesura per fenòmens successius esdevinguts a intervals regulars, com el cicle solar, el cicle lunar, el curs de les estacions, etc.
El temps és duració, ordre i successió de les coses, fets... I per l'estructuració temporal és necessària l'organització d'aquests tres aspectes.

LES CARACTERÍSTIQUES DEL TEMPS:
 1. L'ordre i la successió
  Les nocions de present, passat, futur, ara, abans, després, avui, ahir, demà.

 2. La durada
  La durada és el temps que passa entre el principi i el final d'una acció, d'una activitat, d'un esdeveniment.

 3. L'interval
  L'interval és la durada limitada entre dos activitats, entre dos punts definits. Aquesta noció comporta una idea de repòs, de pausa, d'espera. En aquest factor l'infant no és conscient de la seva presència.

 4. La rapidesa o velocitat
  És el temps que dura el recorregut d'un espai, per realitzar una acció. “La construcció del temps comença quan les diferents velocitats són comparades entre elles, i aquesta construcció conclou amb la coordinació de les velocitats”

 5. La periodicitat
  Apareix amb tots els esdeveniments, siguin còsmics o culturals. És el cas del dia, la nit, l'estació de l'any, de les setmanes, dels mesos, les festes...

 6. La irreversibilitat
  No es pot tornar enrere.
 7. El ritme
  Hi ha ritmes exteriors i ritmes interiors. És el concepte relacionat bàsicament amb la percepció i l'organització del temps.
  Amb l'educació del ritme es treballa tot. 


    EVOLUCIÓ DE L'ESTRUCTURACIÓ DEL TEMPS

  - El temps biològic: Són els ritmes del cos. Els ritmes varien segons l'hora del dia, actuant aicí d'una manera diferent.
  - El temps subjectiu o psicològic: El temps no passa igual per a tothom i depèn de la persona dedicarà més o menys temps en una cosa.
  - El temps objectiu: És el que imposen els seus límits amb una hora determinada. Es divideixen en: minuts, mesos, hores, anys, fenòmens històrics... 


   

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 5: FOTOS: L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL.

He decidit no modificar res ja que opino que les edats que he posat en cada nen de la fotografià és la que es pot observa i que tenen per el desenvolupament que es pot veure de cada un.
Sobretot la imatge 1 i 3 les deixo com he posat. La imatge 2 podria ser que tingues algun mes més, però sol seria un o dos mes més que li posaria, és a dir, que és la que he posat casi, i per això ho deixo així.

diumenge, 6 de març de 2011

ACTIVITAT 5: FOTOS: l'observació tónico - postural (Individual)

FOTO 1:

En la fotografia es pot observa el nen amb una rialla assentat al terra davant l'ordenador. On sembla que s'ho està passant bé i com si sabés el que fa amb l'ordenador. Mostra com curiositat per l'ordenador, ja que és una cosa nova per ell.

L'infant està en posició asseguda i es pot observa com s'aguanta sense recolzar-se en cap lloc, i es manté amb l'esquena recta i el cap dret, encara que sembla que es recolzi una mica amb la mà esquerra. I amb l'altra mà, la dreta, és la que fa treballar, on toca les tecles de l'ordenador. També es veu com té les cames una mica flexionades i, la mobilitat que té. I la flexió que mostra, al estar inclinat cap endavant.

En quant a l'equilibri, l'infant ens mostra l'equilibre ja adquirit, i l'estabilitat en les postures i situacions de moviment. I mostra l'equilibri que té perquè si no tingués equilibri, l'infant no podria alliberar els braços i les mans com s'observa en la imatge. Per aquesta raó l'infant mostra l'equilibri ja que té una coordinació dinàmica general.
Amb el que s'observa podem dir que té un equilibri estàtic (estabilitat de postura) ja que es manté assegut tot sol.

En la imatge el nen utilitza la mà dreta per tocar el teclat de l'ordenador, però per l'edat té utilitza les dies mans combinada i complementàriament.

En conclusió, pel que he comentat i es pot observa en la fotografia l'infant té entre 10-11 mesos.
FOTO 2:

La nena està acotxada mirant la herba del terra, com si l'agafes. L'observa atentament i no se li veu un somriure, però se la veu com si s'ho estes passant bé, contenta. Sembla que mostri curiositat, tocant i observant l'herba

Com es pot veure, la nena s'aguanta perfectament, ven recta, acotxada i sense recolzar-se amb les mans al terra.

En quant a la seva postura, està acotxada, té una gran flexibilitat a les cames i s'aguanta bé sense recolzar-se al terra. També s'observa com es pot flexionar cap endavant.
I al estar així significa que es pot posar dreta, és a dir, la columna vertebral ha adquirit les seves curvatures naturals.

També es pot veure com té equilibri, ja que s'aguanta i treballa el moviment del cos i al mateix temps observa el que l'envolta. I es troba en un equilibri estàtic (estabilitat de postura) ja que es manté acotxada tota sola i, si es posa de peu suposadament s'aguantara sense recolzament.

I en quant a la lateralitat, és pot observa com treballa amb la mà esquerra tocant l'herba, però amb la edat que té encara utilitza les dos mans.

En conclusió, amb tot el que he anomenat i es pot observar l'infant té entre 11-12 mesos.FOTO 3:

El nen que s'observa en la fotografia està assentat a una cadira o en un tamboret, ja que no s'observa el respatller. El nen està fen un dibuix o pintant amb el color blau.

Es veu com el nen està atent fen el dibuix, ja que li agrada i ho fa tranquil. També es pot observar com controla els seus moviments.

En quant a la postura, està en posició assegut, on es manté amb una posició adequada per treballar, l'esquena recta, el cap dret, també te les flexions necessàries per si cal, si li caigues el color al terra, es sabria flexionar perfectament per agafar-lo per exemple.

El nen ja té un gran equilibri, ja que l'ha treballat, està en l'equilibri dinàmic, en la imatge no s'observa però amb la edat que té ja camina, puja i baixa escales, sap salta amb el peu coix.

En la edat que té aquest nen, ja diria que és dreta, ja que està pintant o dibuixant amb la dreta i en aquesta edat ja treballen amb la mà que dominen més bé.

En conclusió, aquest nen té entre 5 anys i mig - 6 anys.