divendres, 6 de maig de 2011

Proposta grupal activitat 9: Treballem la memòria


En l'activitat 9 (Activitat sobre la capacitat de memòria) tot i que totes les activitats proposades estaven bé, hem decidit realitzar la proposta de la Bea, per la facilitat de preparació i perquè cridarà més l'atenció al nen. Tanmateix, es poden treballar bastants conceptes en aquesta activitat.

diumenge, 17 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9: TREBALLEM LA MEMÒRIA (individual)


 • Nom de l'activitat: QUÈ HAS VIST?
 • Edat: 2 anys
 • Durada: 10 - 15 minuts
 • Espai: A casa
 • Material: un cub, un triangle i una rodona
 • Objectius:
  - Desenvolupar la capacitat de memòria
  - Reconèixer les diferents formes
  - Distingir els colors
 • Continguts
  - Les figures geomètriques
  - Els colors
 • Desenvolupament de l'activitat:
  Primerament ensenyarem el quadrat al nen i li direm la figura que és. Seguidament la taparem i li preguntarem quina figura era. Si respon correctament continuarem en l'altra figura, si no ho diu correctament, li direm el que era perquè se'n vagi recordant i al acabar l'activitat li ho tornarem a ensenyar i preguntar.
  Després li ensenyarem el triangle de color vermell, on en aquest cas li direm la figura i el color. Tornarem a tapar la imatge i li preguntarem el color que tenia el triangle. I si no respon correctament, farem com el quadrat i li preguntarem al final.
  I després, amb la rodona, on li preguntarem el color i el que és.
  Finalment, li preguntarem del que se'n recorde, i que ens ho expliqui i després mostrant les imatges que ho torni a dir.

RAONAMENT DE L'ACTIVITAT:

  Jo ho he trobat important i una bona activitat pel nen, ja que ho realitzaríem en forma de joc pel nen, on al mateix temps seria per observar la seva memòria, i donar altres coneixements al nen.
  Al principi, m'ha semblat complicat de trobar una activitat així entretinguda pel nen i que no es canses i al mateix temps que sigui per treballar la memòria.
  Penso que aquesta activitat la pot realitzar perfectament, i fins i tot podria ser amb altres objectes si no que li cridessin més l'atenció.
  I l'he trobat adequada per la edat que té, i per veure la memòria i al mateix temps ja el seu coneixement.

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 8

En quant a les fites del desenvolupament cognitiu em sembla bé la presentació i com està classificat, ja que s'entén i queda ben classificat.
I el que he posat a cada fita ho considero important i ven argumentat tal com m'han comentat els membres del grup.
L'únic que canviaria, és afegir la proposta de la Mihaela, que també les trobo importants:

 • De 4 a 8 mesos
  L'infant comença les primeres imitacions.
 • De 8 a 12 mesos
  L'infant ja comença a tindre les primeres conductes d'anticipació, és una part importat ja que el nen abans realitza les coses perquè si, i ha partir d'aquí el nen ja s'anticipa.
En conclusió així penso que ja està bé, ja que hi han els subestadis important pel meu punt de vista, i destacat en cada edat.

diumenge, 10 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: FITES DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU (individual)

SENSORIOMOTOR

Les fites que per mi són prioritàries, són:

 • De 0 a 1 mes
  - L'exercici dels reflexos perquè és en un moment que tots els infants es troben, en el moment que neixen. El nadó disposa de reflexos, postures i sensacions.
 • D'1 a 4 mesos
  - Les primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circula primària, és important pel nadó, en aquest cas ja manté la mirada en el lloc per on desapareix
 • Als 4 mesos
  - Coordinació ull – mà, ja gradua els cops que dóna amb la mà als cascavells que pengen de la capota.
 • De 4 a 8 mesos
  - Coordinació visió – prensió, són les primeres conductes casi intencionades amb els objectes. Estan orientats cap al món extern i en l'exploració d'ells mateixos.
 • Als 6 mesos
  - Accion Anticipatòries, és un abans pels infants, ja que té el reconeixement motriu.
 • De 8 a 12 mesos
  - Coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions, en aquest cas ja ha aconseguit un cert nivell de conservació i de permanència d'objecte. Té més interès pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.
 • De 12 a 18 mesos
  - Descobriment de nous mitjans per experimentació activa, utilitza instruments pel seu benefici si veu que no hi arriba.
  - Hi ha unes conductes noves amb les quals l'infant mostra aquest major domini de l'espai i de la causalitat, que són les accions de suport i l'ús d'instruments per atreure objectes que estan fora de l'abast del nen.
 • De 18 a 24 mesos
  - Apareix el joc simbòlic, en aquest cas els infants necessiten un nivell de representació, saben imitar i diferenciar quines són les seves joguines.
  - En relació amb la causalitat i amb l'espai, ja comprèn reacions causa – efecte senzilles i així és capaç de representar-se mentalment els seus recorreguts o desplaçaments tenint com a referència objectes.  


  PREOPERACIONAL

  Les fites que per mi són prioritàries, són:

 • De 2 a 4 anys (pensament simbòlic i preconceptual):
  - Els preconceptes o conceptes primitius, on es important ja que són les nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb el valor representatiu que adquireix.
  - El pensament transductiu, el raonament del nen només té en compte una part del fet o la situació i acaba fent inferències de particular a particular.
 • De 4 a 7 anys (pensament intuïtiu):
  - Augmenta la coordinació de les relacions representatives, i així es va produint en els nen una certa descentració.
  - Capta algunes variants dels objectes però la quantitat llavors no la capta, és a dir, les intuïcions encara que lligades a les configuracions perceptives es van acostant a les operacions concretes.
  - El raonament el relacionen al realisme, animisme i artificialisme.

dilluns, 4 d’abril de 2011

REFORMULACIÓ DE L'ACTIVITAT 6

En quant a l'activitat proposada per realitzar a classe, m'ha semblat més adequada la que va proposar la Laura Lara, ja que la que vaig proposa l'objectiu era per treballar els diferents espais i en diferents moment, però amb l'activitat de la Laura Lara dóna a aprendre més coneixements.

I en quant a l'activitat proposada per realitzar a casa em semblava bé la idea que havia proposat, ja que així podria treballar diferents aspectes. Amb l'objectiu de fer treballar i fer aprendre l'espai, el temps, també els moviments en el parc i el coneixement per dibuixar el que li ha agradat. Però en grup ens ha agradat més fer l'activitat de la Beatriz.

divendres, 1 d’abril de 2011

ACTIVITAT 7: FOTOS (individual)

L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL

FOTO 1:
En la fotografia es pot observa una nena amb un vestit vermell i que va sense sabates, al seu voltant hi ha una botella groga una mica més baixa que ella. La nena està dreta posant aigua a un bol a partir del tub que perd aigua. També es pot veure com es una zona apagada, amb poca higiene, on la nena no es veu molt contenta.

Es pot observar que la nena s'aguanta dreta bé, fins i tot flexionant-se una mica per agafar l'aigua.

 • El to muscular: La nena està tensa de les extremitats agafant l'aigua; té hipertonia.
 • La prensió: La nena agafa el bol amb pinça correctament, és a dir, te la prensió fina.
 • L'equilibri: La nena té un equilibri dinàmic, és a dir, dos processos reversibles ocorren al mateix temps, en aquest cas la nena està omplin el bol i la nena s'aguanta sola de peu. I també equilibri estàtic,ja que es pot observa que s'aguanta bé i en moviments.
 • La lateralitat: No la té definida encara del tot, ja que fins als 3 anys, aproximadament, no la comencen a diferenciar, i penso que encara no té tres anys.
Per aquesta raó crec que aquest infant té entre 2 anys i mig, 3.


FOTO 2:


En la fotografia es pot observar un nen a fora de casa, a un terra de pedra, que podria ser al jardí de casa seva, aguantant-se amb les cames flexionades i sense recolzar-se amb les mans al terra. El nen està fent un castell amb blocs de construcció de diferents colors. Aguantant els blocs amb la mà esquerra i amb la mà dreta col·locant els altres blocs.

Pel que es pot observa el nen sembla que s'ho està passant bé i és veu aficionat i amb ganes de construir el castell.
 • El to muscular: es pot observar com s'aguanta perfectament amb les cames flexionades i sense recolzar-se al terra, on les mans les té fent al castell, és a dir, es pot observar la flexibilitat de les cames i la tensió muscular.
 • La prensió: s'observa com agafa les peces amb el dit polze i el dit index, és a dir, agafa les peses i les col·loca a la torre amb pinça.
 • L'equilibri: pel que s'observa a la fotografia el nen ja té l'equilibri estàtic i dinàmic assolit. Ja que s'observa que s'aguanta perfectament, muntant el castell i amb les cames flexionades.
 • La lateralitat: el nen agafa les peces amb la mà dreta i aguanta el castell amb la mà esquerra, però amb la edat que té encara no té definida la lateralitat, ja que com he dit anteriorment fins als 3 anys no la comencen a diferenciar.
Per aquesta raó crec que aquest infant té entre 1 any i mig – 2 anys.


FOTO 3: En la fotografia es pot observar un nen assentat al terra de casa, amb el pijama de color groc, on s'aguanta sense recolzar-se al terra amb les mans.
Està mirant el conte, on amb la mà dreta assenyala el conte, on crec que deu ser la que fa servir per canviar de pàgina i l'altra la té lliure sense tocar res.
 • El to muscular: té el tronc recte, es pot observar que s'aguanta perfectament sense cap recolzament a l'esquena ni amb les mans.
 • La prensió es pot veure com el nen aguanta el llibre, senyala els dibuixos, i ell mateix passa les pàgines, però crec que la passa amb tota la mà i no amb pinça. El nen es troba en la 3a etapa, on ja es capaç d'agafar els objectes desitjats.
 • L'equilibri: s'aguanta bé amb l'esquena recta, on també ja gateja i aviat es començara a aixecar recolzant-se en algun lloc.
 • La lateralitat: Encara no té el coneixement per la lateralitat, fa servir tant una mà com l'altra. Ja que, apart, com he anomenat anteriorment fins als 3 anys no té el coneixement de la lateralitat.

Per aquesta raó crec que aquest infant té entre 9-10 mesos.